HIDDEN KEYHOLE

 
Så en utav sakerna vi letade upp efter att ha hittat ett tips på pinterest var - The hidden keyhole. 
Efter att ha letat lite såg vi en grupp människor utanför en stor grön dörr som turades om att kolla i nyckelhålet, när det var vår tur så blev vi inte besvikna - hur fint är inte detta? 
 
Det är alltså dörren till den maltesiska ambassaden som har detta nyckehål med så fin utsikt! Tyvärr får man inte gå in, men det kanske är det som är hela grejen? Ligger om man fortsätter gatan upp efter "Garden of Oranges" som är en park med otroligt fin utsikt över Rom, missa inte! 
 
So one of the things we were looking for after finding a tip on pinterest was - The hidden keyhole.
After a little walk, we saw a group of people outside a big green door looking into the keyhole, when it was our turn, we were not disappointed - isn´t it beautiful?

It is the door of the Maltese embassy that has this keyhole with such a nice view! Unfortunately, you can not enter, but maybe that's the whole thing? It is located up the street after the "Garden of Oranges" which is a park with incredible nice views of Rome, do not miss!

 
 

KommentarerTrackback